0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Pavel Gireth
۲
۳
Josef Obeslo Jr
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۲
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۳۰
Josef Obeslo Jr
۰
۳
Lukas Jindrak
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۱
۳
Jan Sucharda
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Dousa
۳
۱
Richard Krejci
Finished
۰۲:۳۰
Richard Krejci
۳
۱
Ludek Vtelensky
Finished
۰۶:۰۰
Turek Tomas
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Jan Vidourek
۳
۰
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Jan Sucharda
۳
۰
Daniel Lieskovsky
Finished
۰۰:۰۰
Adolf Huttl
۳
۱
Radomir Vavrecka
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Hajek
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Jaroslav Neuwirth Sr
۰
۳
Radomir Vavrecka
Finished
۰۰:۳۰
Ladislav Vosyka
۱
۳
Jan Vidourek
Finished
۰۱:۰۰
Adolf Huttl
۲
۳
Radomir Benesz
Finished
۰۱:۰۰
Ludek Vtelensky
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Michal Regner
Finished
۰۱:۳۰
Frantisek Briza
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۲:۰۰
Ludek Vtelensky
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۰۰
Richard Krejci
۳
۰
Vladimir Cermak
Finished
۰۳:۳۰
Tomas Dousa
۰
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۴:۰۰
Vladimir Cermak
۱
۳
Ludek Vtelensky
Finished
۰۴:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۱
۳
Richard Krejci
Finished
۰۵:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Michal Regner
Finished
۰۵:۳۰
Vladimir Cermak
۳
۱
Tomas Dousa
Finished
۰۵:۳۰
Ludek Vtelensky
-
-
Tomas Dousa
Finished
۰۶:۳۰
  Europe TT Elite Series
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۳:۴۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Mikolaj Szalinski
Finished
۰۲:۰۰
Miastowski Maksymilian
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۵۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۰:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۰:۴۰
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۱۰
Jakub Wozniak
۲
۳
Piotr Strus
Finished
۰۱:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Dawid Kotwica
Finished
۰۱:۳۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۰۰
Szymon Radlo
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۰۳:۱۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۲۰
Miastowski Maksymilian
۲
۱
Marcin Jadczyk
inprogress
۰۶:۳۰
Jaroslaw Rolak
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Wozniak
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۴۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۲:۱۰
Dawid Kotwica
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۳۰
Wojciech Gluszek
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۳:۲۰
Miastowski Maksymilian
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۴۰
Szymon Radlo
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۰۰
Marcin Jadczyk
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۴۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Felkel Grzegorz
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Szymon Radlo
-
-
Marcin Jadczyk
بازی شروع نشده است
۰۷:۲۰
Mateusz Golebiowski
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۰۷:۴۰
  Russia Liga Pro
Roman Astreev
۱
۳
Ivan Soldatov
Finished
۰۲:۱۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Fedorov
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۱۵
Viktor Kalachev
۲
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۰۰
Maksim Nesterov
۱
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۱۵
Timur Molchanov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۳۰
Polyakov Petr
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۰:۰۰
Dmitry Bogatov
۳
۱
Maksim Nesterov
Finished
۰۰:۱۵
Timur Molchanov
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۰:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Mikhail Reznikov
۳
۲
Ivan Soldatov
Finished
۰۰:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۱۵
Polyakov Petr
۳
۲
Timur Molchanov
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Mikhail Reznikov
Finished
۰۱:۴۵
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Denisov Alexey
Finished
۰۲:۰۰
Yuriy Lbov
۰
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Nesterov
۲
۳
Mikhail Reznikov
Finished
۰۲:۴۵
Denisov Alexey
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۳:۰۰
Ivan Soldatov
۲
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۰۳:۱۵
Mikhail Reznikov
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۳:۴۵
Vyacheslav Chernov
۱
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۳:۴۵
Denisov Alexey
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۳
۲
Yuriy Lbov
Finished
۰۴:۱۵
Ivan Soldatov
۳
۲
Maksim Nesterov
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Polyakov Petr
Finished
۰۴:۳۰
Igor Mihaylov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Roman Astreev
۳
۲
Dmitry Bogatov
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Bogatov
۰
۳
Roman Astreev
Finished
۰۵:۴۵
  Ukraine WIN CUP
Vladislav Kalugin
۳
۱
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۰:۰۰
Oleksii Metla
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۰:۱۵
Artem Maksimenko
۳
۰
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Skachenko
۳
۲
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۰:۴۵
Artem Maksimenko
۳
۰
Vladislav Kalugin
Finished
۰۱:۰۰
Oleksii Metla
۳
۱
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۱:۱۵
Anatoly Levshin
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۱:۳۰
Oleksii Metla
۳
۲
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۱:۴۵
Ruslan Lazebny
۲
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Skachenko
۰
۳
Vyacheslav Kovalenko
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۳
۲
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۳۰
Vyacheslav Kovalenko
۰
۳
Alekseenko Dmitriy
Finished
۰۲:۴۵
Ruslan Lazebny
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۳:۰۰
Sergey Skachenko
۳
۱
Oleksii Metla
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Levshin
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۳:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۱
Denys Scherbak
Finished
۰۴:۰۰
Denys Scherbak
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Lubomir Sheshurak
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۰۵:۰۰
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۵:۳۰
Denys Scherbak
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۰۶:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Denys Scherbak
-
-
Lubomir Sheshurak
بازی شروع نشده است
۰۷:۰۰
Vitaliy Krokhmal
-
-
Rehush Andrii
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
  World TT-CUP
Marek Fabini
۱
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۲۰
Tomas Beran
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Marek Fabini
۰
۳
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۵۰
David Jicha
۰
۳
Martin Stusek
Finished
۰۰:۵۵
Marek Kulisek
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۰
Tomas Beran
Finished
۰۱:۲۵
Martin Stusek
۰
۳
Tomas Vorisek
Finished
۰۱:۵۵
  Armenia Armenia ITT CUP
Ernest Apriyan
۳
۱
Alexander Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Ashot Shapaghatyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۲:۳۰
Ernest Apriyan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۵۰
Gevorg Baghdasaryan
۲
۳
Ernest Apriyan
Finished
۰۳:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید