0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Julius Legen
۳
۲
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Pozarsky
۱
۳
Patrik Pycha
Finished
۲۱:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۳:۰۰
Jiri Ruzicka
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۴:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۵:۳۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jakub Stolfa
Finished
۲۰:۰۰
Patrik Pycha
۳
۰
Vlastimil Pecka
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Louda
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Patrik Pycha
Finished
۰۱:۰۰
Martin Zizka
۳
۱
Miloslav Kotil
Finished
۰۹:۳۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۰:۳۰
Petr Korp Sr.
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۱:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۱:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Petr Korp Sr.
Finished
۱۲:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۲:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۱۳:۳۰
Jiri Machart
۳
۱
Bronislav Roubal
Finished
۱۳:۳۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Machart
۲
۳
Martin Nypl
Finished
۱۵:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Jiri Ruzicka
Finished
۱۶:۰۰
Michal Zahradka
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۷:۰۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Daniel Tuma
Finished
۱۷:۳۰
Michal Moravec
۳
۱
Petr Zivny
Finished
۱۷:۳۰
Karel Baros
۲
۳
Karel Zeman
Finished
۱۷:۳۰
Patrik Pycha
۳
۱
Jakub Stolfa
Finished
۱۸:۰۰
Jan Knot
۳
۲
Tomas Andrle
Finished
۱۸:۰۰
Daniel Tuma
۰
۳
Jan Knot
Finished
۱۸:۳۰
Tomas Andrle
۰
۳
Jan Jablonovsky
Finished
۱۹:۰۰
Jan Jablonovsky
۱
۳
Jan Knot
Finished
۱۹:۳۰
Karel Hons
۳
۱
Petr Masa
Finished
۰۰:۰۰
Jiri Hanus
۳
۲
Tomas Ogrocki
Finished
۰۰:۰۰
Martin Guk
۳
۲
Jiri Louda
Finished
۰۱:۰۰
Karel Hons
۲
۳
Miloslav Kotil
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Cernik
۰
۳
Milan Smesny
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Vrabec
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smesny
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۳۰
Jaromir Cernik
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Julius Legen
۳
۲
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۲
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Jan Potensky
۳
۲
Milan Vrabec
Finished
۰۳:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۰
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۴:۰۰
Milan Vrabec
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Julius Legen
Finished
۰۴:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Jan Potensky
Finished
۰۵:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Plachy Jiri
Finished
۰۵:۰۰
Milan Vrabec
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۵:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Julius Legen
Finished
۰۶:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۰۰
Milan Smesny
۳
۱
Jaromir Cernik
Finished
۰۶:۳۰
Plachy Jiri
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۰
۳
Julius Legen
Finished
۰۷:۰۰
Jan Potensky
۳
۰
Milan Vrabec
Finished
۰۷:۰۰
Michal Zahradka
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۹:۳۰
Radovan Polasek
۳
۲
Radomir Revay
Finished
۰۹:۳۰
Adam Vitasek
۳
۱
Ondrej Paril
Finished
۱۰:۰۰
Cesta Havrda
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۰۰
Jan Varcl Jr.
۰
۳
Jaroslav Strnad 1961
Finished
۱۰:۰۰
Jaromir Vyboch
۳
۲
Miroslav Nechas
Finished
۱۰:۰۰
Radomir Revay
۱
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۰:۳۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Jaromir Vyboch
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۱۱:۰۰
Ondrej Paril
۳
۰
Radovan Polasek
Finished
۱۱:۰۰
Radovan Polasek
۲
۳
Adam Vitasek
Finished
۱۱:۳۰
Martin Zizka
۳
۰
Jaromir Vyboch
Finished
۱۱:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۰
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۳۰
Radomir Revay
۳
۲
Ondrej Paril
Finished
۱۲:۰۰
Martin Zizka
-
-
Jaromir Vyboch
Finished
۱۳:۰۰
Adam Vitasek
۲
۳
Ondrej Paril
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۳:۰۰
Ales Berbr
۳
۱
Petr Kalias
Finished
۱۳:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۲
Miloslav Kotil
Finished
۱۳:۳۰
Oldrich Vrtal
۲
۳
Sebastian Kasnik
Finished
۱۴:۰۰
Martin Nypl
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۴:۰۰
Martin Zizka
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۱۴:۰۰
Miloslav Kotil
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۴:۳۰
Petr Kalias
۳
۱
Oldrich Vrtal
Finished
۱۴:۳۰
Bronislav Roubal
۳
۱
Martin Nypl
Finished
۱۴:۳۰
Sebastian Kasnik
۳
۲
Ales Berbr
Finished
۱۵:۰۰
Kamil Gavelcik
۱
۳
Jiri Machart
Finished
۱۵:۰۰
Miroslav Nechas
۱
۳
Miroslav Nejedly
Finished
۱۵:۰۰
Ales Berbr
۰
۳
Oldrich Vrtal
Finished
۱۵:۳۰
Miroslav Nejedly
۳
۱
Martin Zizka
Finished
۱۵:۳۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Miroslav Nechas
Finished
۱۶:۰۰
Petr Kalias
۱
۳
Sebastian Kasnik
Finished
۱۶:۰۰
Bronislav Roubal
۰
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۶:۰۰
Petr Oliver Korp
۰
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۱۶:۳۰
Bronislav Roubal
۳
۲
Martin Nypl
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Machart
۳
۲
Kamil Gavelcik
Finished
۱۷:۰۰
Miroslav Nejedly
۱
۳
Martin Zizka
Finished
۱۷:۰۰
Sebastian Kasnik
۳
۲
Oldrich Vrtal
Finished
۱۷:۰۰
Jiri Pozarsky
۳
۱
Radim Pavelka
Finished
۱۷:۳۰
Martin Mastera
۳
۱
Stanislav Hudec
Finished
۱۸:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Dalimil Machander
Finished
۱۸:۰۰
Karel Zeman
۲
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۸:۳۰
Petr Zivny
۲
۳
Martin Mastera
Finished
۱۸:۳۰
Radim Pavelka
۰
۳
Patrik Pycha
Finished
۱۸:۳۰
Stanislav Hudec
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۱۹:۰۰
Jakub Stolfa
۰
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۹:۰۰
Dalimil Machander
۳
۱
Karel Baros
Finished
۱۹:۰۰
Michal Moravec
۳
۱
Martin Mastera
Finished
۱۹:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۱۹:۳۰
Karel Baros
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۹:۳۰
Daniel Tuma
۳
۱
Tomas Andrle
Finished
۲۰:۰۰
Petr Zivny
۳
۲
Stanislav Hudec
Cancelled
۲۰:۰۰
Karel Zeman
۳
۰
Dalimil Machander
Finished
۲۰:۰۰
Jan Knot
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۲۱:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۱
Karel Zeman
Finished
۲۱:۰۰
Michal Moravec
۱
۳
Martin Mastera
Finished
۲۱:۰۰
Daniel Lieskovsky
۱
۰
Tomek Batog
inprogress
۲۱:۳۰
Petr Vicherek
۰
۰
Ondrej Paril
inprogress
۲۱:۳۰
Jaroslav Kasan
۱
۰
Jan Pleskot
inprogress
۲۱:۳۰
  Germany Challenger Series
Jeet Chandra
۳
۱
Anton Limonov
Finished
۱۲:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Kenan Hrnic
Finished
۱۰:۰۰
Dennis Klein
۳
۱
Denis Dorcescu
Finished
۱۲:۴۰
Anton Limonov
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۱۴:۴۰
Anton Limonov
۳
۰
Miguel Nunez
Finished
۱۶:۴۰
Denis Dorcescu
۳
۰
Alvaro Gainza
Finished
۱۸:۰۰
Anton Limonov
۳
۲
Florian Bourrassaud
Finished
۱۹:۲۰
Dennis Klein
۱
۳
Jeet Chandra
Finished
۲۰:۰۰
Dennis Klein
۲
۰
Anton Limonov
inprogress
۲۱:۲۰
Denis Dorcescu
۱
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۰:۴۰
Alvaro Gainza
۱
۳
Miguel Nunez
Finished
۱۱:۲۰
Alvaro Gainza
۰
۳
Florian Bourrassaud
Finished
۱۳:۲۰
Jeet Chandra
۳
۰
Miguel Nunez
Finished
۱۴:۰۰
Dennis Klein
۳
۰
Alvaro Gainza
Finished
۱۵:۲۰
Denis Dorcescu
۳
۰
Kenan Hrnic
Finished
۱۶:۰۰
Jeet Chandra
۳
۱
Florian Bourrassaud
Finished
۱۷:۲۰
Miguel Nunez
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۱۸:۴۰
Alvaro Gainza
۳
۱
Kenan Hrnic
Finished
۲۰:۴۰
  Europe TT Elite Series
Dawid Kotwica
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۳:۱۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Dawid Kotwica
Finished
۰۴:۱۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۰۰
Marco Golla
۰
۳
Damian Wojdyla
Finished
۱۲:۳۰
Marco Golla
۰
۱
Daniel Bak
inprogress
۲۱:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۰
Damian Wojdyla
Finished
۰۰:۰۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۰:۴۵
Mikolaj Szalinski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۱۵
Petr David
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۳۰
Dawid Kotwica
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Golebiowski
۳
۲
Marcin Jadczyk
Finished
۰۲:۰۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۲:۱۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Petr David
Finished
۰۲:۳۰
Krzysztof Kapik
۳
۲
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۳:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۰
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۳:۴۵
Petr David
۳
۲
Szymon Radlo
Finished
۰۴:۰۰
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Wojciech Gluszek
۳
۲
Dawid Kotwica
Finished
۰۵:۱۵
Petr David
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۳۰
Zochniak Jakub
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۴۵
Mikolaj Szalinski
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۶:۱۵
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۴۵
Petr David
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Dawid Kotwica
۳
۱
Kowalczyk Marcin
Finished
۰۷:۱۵
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Szymon Radlo
Finished
۰۷:۳۰
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۷:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۸:۴۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۰۹:۱۵
Szymon Radlo
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۰۹:۴۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۰۰
Arkadiusz Mugowski
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۵
Maciej Podsiadlo
۳
۲
Karol Wisniewski
Finished
۱۰:۴۵
Marcin Jadczyk
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۱:۰۰
Szymon Radlo
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۱:۱۵
Damian Wojdyla
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۱:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۱۲:۱۵
Maciej Podsiadlo
۲
۳
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۲:۴۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Daniel Bak
Finished
۱۳:۰۰
Krzysztof Kapik
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۱۳:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۳:۴۵
Marco Golla
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۴:۰۰
Kuzmicz Jakub
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۴:۱۵
Daniel Bak
۲
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۴:۳۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۴:۴۵
Szymon Radlo
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۵:۱۵
Damian Wojdyla
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۵:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Kuzmicz Jakub
Finished
۱۵:۴۵
Marco Golla
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۱۶:۰۰
Daniel Lis
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۷:۰۰
Marco Golla
۱
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۷:۳۰
Daniel Bak
۳
۱
Milosz Przybylik
Finished
۱۸:۰۰
Daniel Lis
۳
۲
Marco Golla
Finished
۱۸:۳۰
Milosz Przybylik
۱
۳
Jan Zandecki
Finished
۱۹:۰۰
Daniel Bak
۳
۲
Michal Malachowski
Finished
۱۹:۳۰
Marco Golla
۰
۳
Jan Zandecki
Finished
۲۰:۰۰
Daniel Lis
۰
۳
Daniel Bak
Finished
۲۰:۳۰
Milosz Przybylik
۲
۳
Michal Malachowski
Finished
۲۱:۰۰
  World World Team Championships Women
Sreeja Akula
۳
۰
Hana Goda
Finished
۰۸:۳۰
Ying Han
۳
۰
Katerina Tomanovska
Finished
۰۸:۳۰
Manika Batra
۳
۲
Meshref Dina
Finished
۰۹:۰۰
Nina Mittelham
۳
۱
Hana Matelova
Finished
۰۹:۰۰
Diya Parag Chitale
۲
۳
Yousra Helmy
Finished
۰۹:۳۰
Sreeja Akula
۳
۱
Meshref Dina
Finished
۱۰:۰۰
  World TT-CUP
Vojtech Hruska
۰
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۵۰
Kuido Poder
۳
۲
Ilja Polozov
Finished
۱۱:۴۵
Vojtech Hruska
۲
۳
Jiri Manas
Finished
۱۱:۵۰
Jan Trefny
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۱:۵۵
Martin Novak
۳
۱
David Mutl
Finished
۱۲:۲۰
Pavel Vilhelm
۰
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۳:۵۰
Svoboda Vladimir
۳
۰
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۲۰
Petr Kotrbaty
۳
۱
Robert Jamrich
Finished
۱۴:۵۵
Mart Vaarpu
۰
۳
Aivo Noogen
Finished
۲۰:۴۵
Hluchy Marek
۳
۲
Prusa Martin
Finished
۰۰:۲۰
Martin Kocvara
۳
۱
Ondrej Kirchman
Finished
۰۰:۲۵
David Jicha
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۰:۵۵
Jean-Baptiste Cousin
۲
۳
Hluchy Marek
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۱
Martin Sulc
Finished
۰۱:۵۵
Marko Viidas
۳
۱
Kuido Poder
Finished
۰۹:۱۵
Repin Aleksei
۰
۳
Kuido Poder
Finished
۰۹:۴۵
Vojtech Hruska
۲
۳
David Mutl
Finished
۰۹:۵۰
Repin Aleksei
۳
۲
Ilja Polozov
Finished
۱۰:۱۵
Jiri Manas
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۰:۲۰
Pavel Kocabek
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۰:۲۵
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Vera Victor
Finished
۱۰:۴۰
Ilja Polozov
۰
۳
Marko Viidas
Finished
۱۰:۴۵
Repin Aleksei
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۱:۱۵
David Mutl
۳
۱
Jiri Manas
Finished
۱۱:۲۰
Pavel Kocabek
۳
۱
Christian Kratochvil
inprogress
۱۱:۲۵
Pedro J. Rocamora
۳
۲
Francisco Marin
Finished
۱۱:۴۰
Pavel Kocabek
۲
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۲:۲۵
Kuido Poder
۳
۱
Marko Viidas
Finished
۱۲:۴۵
Jiri Manas
۳
۰
Vojtech Hruska
Finished
۱۲:۵۰
Michal Nemec
۳
۰
Jan Trefny
Finished
۱۲:۵۵
Martin Novak
۳
۰
David Mutl
Finished
۱۳:۲۰
Francisco Marin
۰
۳
Vera Victor
Finished
۱۴:۱۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۴:۲۵
Pavel Vilhelm
۱
۳
Gustav Lomsky
Finished
۱۴:۵۰
Petr Libovicky
۳
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۵:۲۵
Pavel Vilhelm
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۰
Martin Kocvara
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۵:۵۵
Stepien Marcin
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۶:۰۰
Gustav Lomsky
۲
۳
Petr Libovicky
Finished
۱۶:۲۰
Jakub Jenicek
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۶:۲۵
Robert Jamrich
۰
۳
Martin Kocvara
Finished
۱۶:۵۵
Petr Libovicky
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۷:۲۰
Miguel Molina
۳
۰
Javier Benito
Finished
۱۷:۴۰
Petr Kotrbaty
۳
۰
Martin Kocvara
Finished
۱۷:۵۵
Alberto Pomares
۳
۲
Juan Carlos Pomares
Finished
۱۸:۱۰
Jan Hendrych
۳
۱
Petr Semrad
Finished
۱۸:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۲
Denis Benes
Finished
۱۸:۲۵
Miguel Molina
۳
۰
Juan Carlos Pomares
Finished
۱۸:۴۰
Mart Vaarpu
۰
۳
Dmitri Krasnov
Finished
۱۸:۴۵
Lukas Soucek
۰
۳
Matej Stach
Finished
۱۸:۵۵
Javier Benito
۳
۰
Alberto Pomares
Finished
۱۹:۱۰
Aivo Noogen
۱
۳
Le Liu
Finished
۱۹:۱۵
Ruzicka Josef
۳
۰
Jan Hendrych
Finished
۱۹:۲۰
Tomas Vorisek
۰
۳
Matej Stach
Finished
۱۹:۲۵
Miguel Molina
۳
۱
Alberto Pomares
Finished
۱۹:۴۰
Mart Vaarpu
۰
۳
Le Liu
Finished
۱۹:۴۵
Denis Benes
۰
۳
Lukas Soucek
Finished
۱۹:۵۵
Juan Carlos Pomares
۰
۳
Javier Benito
Finished
۲۰:۱۰
Dmitri Krasnov
۱
۳
Aivo Noogen
Finished
۲۰:۱۵
Petr Semrad
۳
۱
Ruzicka Josef
Finished
۲۰:۲۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Lukas Soucek
Finished
۲۰:۲۵
Miguel Molina
۱
۳
Javier Benito
Finished
۲۰:۴۰
Matej Stach
۳
۲
Denis Benes
Finished
۲۰:۵۵
Alberto Pomares
۳
۰
Juan Carlos Pomares
Finished
۲۱:۱۰
Le Liu
۰
۳
Dmitri Krasnov
Finished
۲۱:۱۵
Ruzicka Josef
۲
۰
Petr Semrad
inprogress
۲۱:۲۰
Miguel Molina
-
-
Juan Carlos Pomares
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
  Czech Republic TT Star Series
Yannick Vostes
۲
۳
Frantisek Onderka
Finished
۱۱:۱۵
Tapia Rodrigo
۰
۳
Pavol Mego
Finished
۱۵:۴۵
Tapia Rodrigo
۰
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۰:۰۵
Pavol Mego
۱
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۰:۴۰
Abdel-Kader Salifou
۳
۰
Tapia Rodrigo
Finished
۱۱:۴۵
Pavol Mego
۱
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۲:۱۵
Yannick Vostes
۲
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۳:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۳
۰
Pavol Mego
Finished
۱۳:۴۵
Yannick Vostes
۳
۰
Jiri Vrablik
Finished
۱۴:۴۵
Frantisek Onderka
۲
۳
Thomas Keinath
Finished
۱۵:۱۵
Abdel-Kader Salifou
۱
۳
Yannick Vostes
Finished
۱۶:۱۵
Frantisek Onderka
۰
۳
Jiri Vrablik
Finished
۱۷:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Aleksandr Horoshko
۱
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۰۰:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۲
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۰:۳۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۰۰
Igor Akimov
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۰۱:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۰۱:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۱:۳۰
Igor Akimov
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۲:۰۰
Vitaliy Solovey
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۲:۰۰
Sergey Kireev
۰
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۲:۳۰
Igor Akimov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۰۲:۳۰
Vitaliy Solovey
۳
۰
Sergey Buluy
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۳:۰۰
Aleksandr Horoshko
۳
۰
Ruslan Onischenko
Finished
۰۳:۳۰
Sergey Kireev
۳
۱
Andrey Burdakov
Finished
۰۳:۳۰
Vitaliy Solovey
۰
۳
Sergey Kireev
Finished
۰۴:۰۰
Dmitry Yurkov
۱
۳
Igor Akimov
Finished
۰۴:۰۰
Sergey Buluy
۳
۲
Andrey Burdakov
Finished
۰۴:۳۰
Andrey Burdakov
۰
۳
Vitaliy Solovey
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Buluy
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۵:۳۰
Sergey Buluy
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۶:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۱
Sergey Kireev
Finished
۰۶:۳۰
Sergey Kireev
۳
۲
Vitaliy Solovey
Finished
۰۷:۰۰
Andrey Burdakov
۳
۲
Sergey Buluy
Finished
۰۷:۳۰
Spartak Abalmaz
۳
۰
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۸:۰۰
Anton Yolkin
۳
۰
Denys Scherbak
Finished
۰۸:۳۰
Jan Zaharov
۱
۳
Vitaliy Krokhmal
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yolkin
۱
۳
Denis Kebalo
Finished
۰۹:۳۰
Spartak Abalmaz
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۱۰:۰۰
Denys Scherbak
۳
۲
Denis Kebalo
Finished
۱۰:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۳
۱
Spartak Abalmaz
Finished
۱۱:۰۰
Denys Scherbak
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۱:۳۰
Denis Kebalo
۳
۱
Anton Yolkin
Finished
۱۲:۳۰
Vitaliy Krokhmal
۱
۳
Jan Zaharov
Finished
۱۲:۳۰
Jan Zaharov
۰
۳
Spartak Abalmaz
Finished
۱۳:۰۰
Denis Kebalo
۳
۲
Denys Scherbak
Finished
۱۳:۳۰
Artyom Doroshenko
۳
۱
Sergey Skachenko
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Lazebny
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۴:۳۰
Ruslan Onischenko
۱
۳
Dmitry Yurkov
Finished
۱۴:۳۰
Artyom Doroshenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۵:۰۰
Dmitriy Bortsov
۳
۲
Dmitry Yurkov
Finished
۱۵:۰۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Sergey Skachenko
Finished
۱۵:۳۰
Dmitriy Bortsov
۳
۱
Ruslan Onischenko
Finished
۱۶:۰۰
Artyom Doroshenko
۰
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۶:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۱۶:۳۰
Sergey Skachenko
۰
۳
Artyom Doroshenko
Finished
۱۷:۰۰
Eduard Rubtsov
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۷:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۱۷:۳۰
Dmitry Yurkov
۰
۳
Dmitriy Bortsov
Finished
۱۸:۰۰
Eduard Rubtsov
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۱۸:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۸:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۲
Artyom Doroshenko
Finished
۱۹:۰۰
Ruslan Onischenko
۳
۰
Dmitriy Bortsov
Finished
۱۹:۰۰
Sergey Skachenko
۱
۳
Eduard Rubtsov
Finished
۱۹:۳۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Igor Sukovaty
Finished
۲۰:۰۰
  Russia Liga Pro
Oleg Kutuzov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Pravdnov
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۱۵
Roman Astreev
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۰:۳۰
Vladimir Staroverov
۳
۲
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۰:۴۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Kirill Malahov
Finished
۰۰:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Andrey Pravdnov
۳
۲
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۱:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۳۵
Vasiliy Rudenko
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۱:۴۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۱۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۳
۰
Kirill Malahov
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۲
۳
Roman Astreev
Finished
۰۲:۳۰
Andrey Pravdnov
۲
۳
Yurii Merkushin
Finished
۰۲:۳۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Vladimir Staroverov
Finished
۰۲:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Vyacheslav Chernov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۱۵
Kirill Malahov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۱۵
Yurii Merkushin
۲
۳
Andrey Vladimirovich Kirilenko
Finished
۰۳:۴۵
Vladimir Staroverov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Alexey Vlasov
۳
۲
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Kirill Malahov
۳
۱
Andrey Pravdnov
Finished
۰۴:۱۵
Vyacheslav Chernov
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۴:۴۵
Andrey Vladimirovich Kirilenko
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۴:۴۵
Sergey Myagkov
۳
۰
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۵:۴۵
Dmitriy Kugurushev
۳
۱
Andrey Zabrodin
Finished
۰۸:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۸:۱۵
Roman Chernyi
۳
۰
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۳
۱
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Kharlakin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۰۸:۳۰
Igor Meteleshko
۳
۲
Igor Krikunov
Finished
۰۸:۴۵
Dmitry Petrochenko
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Nikolay Pashkov
۳
۰
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Zabrodin
۱
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Pustoselov
۲
۳
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۱۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۱۵
Valery Kutin
۳
۰
Dmitriy Kugurushev
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۰۹:۳۰
Yaroslav Troyanov
۳
۲
Sergey Martyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Igor Krikunov
۱
۳
Roman Chernyi
Finished
۰۹:۴۵
Oleg Borisovich Manuylov
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Kugurushev
۰
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Martyukhin
۳
۱
Dmitry Petrochenko
Finished
۱۰:۱۵
Roman Chernyi
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۰:۱۵
Andrey Zabrodin
۳
۱
Valery Kutin
Finished
۱۰:۳۰
Mikhail Smirnov
۰
۳
Nikolay Pashkov
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Pustoselov
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۱۰:۴۵
Alexander Klavdenkov
۳
۲
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۱:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۱:۴۰
Roman Chernyi
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۱۱:۴۵
Pavel Semenov
-
-
Valery Kutin
Finished
۱۲:۰۰
Sergey Martyukhin
۱
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۲:۱۰
Aleksei Naumov
۳
۱
Dmitry Bogatov
Finished
۱۲:۱۵
Anton Boev
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۲:۱۵
Aleksandr Golyshev
۲
۳
Igor Poletaev
Finished
۱۲:۳۰
Viktor Rakhmanovskii
۳
۰
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۲:۴۵
Valery Kutin
۳
۲
Vladimir Slesarev
Finished
۱۳:۰۰
Ruben Arutiunov
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۱۳:۰۰
Nikita Sukharnikov
۲
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۱
Aleksey Lobanov
Finished
۱۳:۱۵
Igor Poletaev
۲
۳
Ruben Arutiunov
Finished
۱۳:۳۰
Evgeny Kalashnikov
۳
۲
Anton Boev
Finished
۱۳:۴۵
Danila Andreev
۱
۳
Aleksandr Golyshev
Finished
۱۴:۰۰
Pavel Semenov
۳
۱
Vladimir Slesarev
Finished
۱۴:۰۰
Anton Boev
۰
۳
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۴:۱۵
Aleksei Naumov
۰
۳
Aleksey Lobanov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Golyshev
۲
۳
Ruben Arutiunov
Finished
۱۴:۳۰
Nikita Sukharnikov
۳
۲
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۴:۴۵
Igor Poletaev
۳
۱
Danila Andreev
Finished
۱۵:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Anton Boev
Finished
۱۵:۱۵
Dmitry Bogatov
۳
۰
Aleksei Naumov
Finished
۱۵:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۲
۳
Nikita Sukharnikov
Finished
۱۵:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Alexander Skrebnev
Finished
۱۶:۰۰
Sergey Kulikov
۲
۳
Konstantin Simonov
Finished
۱۶:۱۵
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۱۶:۱۵
Aleksey Kazakov
۳
۱
Roman Alov
Finished
۱۶:۴۵
Igor Blinov
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Skrebnev
۱
۳
Mikhail Gusev
Finished
۱۷:۰۰
Andrey Artemov
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۱۷:۱۵
Konstantin Simonov
۳
۲
Igor Blinov
Finished
۱۷:۱۵
Roman Alov
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۷:۴۵
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۷:۴۵
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۲
Mikhail Gusev
Finished
۱۸:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۱۵
Sergey Kulikov
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۱۸:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Andrei Khanevskii
Finished
۱۸:۳۰
Konstantin Simonov
۳
۱
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۸:۴۵
Andrey Artemov
۲
۳
Roman Alov
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Puzyrev
۳
۱
Vladimir Vologzhanin
Finished
۲۰:۰۰
Artem Karagodin
۰
۳
Girevenkov Alik
Finished
۲۰:۱۵
Igor Mekhasyuk
۳
۲
Vladislav Chakhur
Finished
۲۰:۱۵
Mikhail Sverdlov
۰
۳
Sergey Kuzmin
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Pinkovsky
۳
۰
Shirshov Alexander
Finished
۲۰:۳۰
Ivan Afanasiyev
۳
۲
Fedor Chernoskulov
Finished
۲۰:۴۵
Bogdan Grebenyuk
۳
۱
Evgenii Kryuchkov
Finished
۲۰:۴۵
Vadim Georgievich Evlampiev
۲
۱
Afanasev Maksim Andreevich
inprogress
۲۱:۰۰
Vladimir Vologzhanin
۳
۰
Mikhail Sverdlov
Finished
۲۱:۰۰
Girevenkov Alik
۱
۲
Bogdan Grebenyuk
inprogress
۲۱:۱۵
Vladislav Chakhur
۲
۱
Ivan Afanasiyev
inprogress
۲۱:۱۵
Sergey Kuzmin
۰
۰
Sergey Puzyrev
inprogress
۲۱:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Alexander Sahakyan
۳
۲
Jon Mirzoyan
Finished
۰۰:۵۰
Jon Mirzoyan
۰
۳
Ararat Smoyan
Finished
۰۳:۵۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۱۰
Murad Asatryan
۱
۳
David Ghotanyan
Finished
۱۰:۵۰
Avet Vasilyan
۲
۳
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۳۰
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۱:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۲:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۱۰
Murad Asatryan
۳
۱
Gevorg Abrahamyan
Finished
۱۴:۳۰
David Ghotanyan
۳
۰
Avet Vasilyan
Finished
۱۴:۵۰
Harutyun Harutyunyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۵:۱۰
David Ghotanyan
۳
۰
Murad Asatryan
Finished
۱۶:۱۰
  World World Team Championships Men
Earl J. Alto
۰
۳
Angel Naranjo
Finished
۰۶:۳۰
Sathiyan Gnanasekaran
۳
۰
Denis Zholudev
Finished
۰۸:۳۰
Harmeet Desai
۰
۳
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۹:۰۰
Manav Vikash Thakkar
۳
۰
Alan Kurmangaliyev
Finished
۰۹:۳۰
Sathiyan Gnanasekaran
۲
۳
Kirill Gerassimenko
Finished
۰۹:۴۵
Harmeet Desai
۳
۰
Denis Zholudev
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Polansky
۳
۰
David Xu
Finished
۱۱:۳۰
Ovidiu Ionescu
۲
۳
Noshad Alamiyan
Finished
۱۶:۰۰
  Belarus Liga Pro
Khvesenia Denis
۰
۳
Yurii Moroz
Finished
۰۸:۳۰
Petr Mukhurov
۰
۳
Khvesenia Denis
Finished
۱۰:۰۰
Yurii Moroz
۳
۲
Petr Mukhurov
Finished
۱۱:۰۰
Daniil Devyatnikov
۳
۰
Sergei Gus
Finished
۱۵:۰۰
Anton Mokei
۳
۲
Aleksei Kuchuk
Finished
۱۶:۳۰
Aleksandr Glushko
۱
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۷:۰۰
Aleksei Kuchuk
۰
۳
Aleksandr Glushko
Finished
۱۷:۳۰
Andrey Chernoy
۳
۰
Anton Mokei
Finished
۱۸:۰۰
Anton Mokei
۳
۰
Aleksandr Glushko
Finished
۱۸:۳۰
Aleksei Kuchuk
۲
۳
Andrey Chernoy
Finished
۱۹:۰۰
Gerbert Piantkovskii
۲
۳
Aleksandr Dekhtiarenko
Finished
۲۰:۳۰
Dmitrii Romanenko
۰
۳
Aleksandr Sidorkov
Finished
۲۱:۰۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۰
۰
Dmitrii Romanenko
inprogress
۲۱:۳۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید